Legea 230 / 2007 – Capitolul II – Înfiinţarea şi înregistrarea asociaţiei de proprietari

Administrator ImobileLegea 230 / 2007Leave a Comment

Art. 4. (1) Asociaţia de proprietari are drept scop administrarea şi gestionarea proprietăţii comune care, pe lângă drepturi, impune obligaţii pentru toţi proprietarii. (2) Consecinţele neluării măsurilor de organizare şi funcţionare cu privire la administrarea şi gestiunea proprietăţii comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanţilor acestora, după caz. Art. 5. (1) Asociaţia de proprietari se înfiinţează prin acordul scris a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din cadrul unei clădiri. Acordul se consemneazăîntr-un tabel nominal, anexă la acordul de asociere. (2) În clădirile de locuinţe cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociaţii de proprietari pe fiecare tronson sau scară în parte numai în condiţiile în care nu există o proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor, care nu poate fi delimitată. (3) Dacă este cazul, asociaţiile de proprietari înfiinţate pe scări sau tronsoane de clădire îşi reglementează între ele raporturile juridice cu … Read More

Aviziero

Administrator ImobilePrograme1 Comment

Cel mai eficient program de calcul al listelor de plată și de contabilitate al Asociațiilor de Proprietari este Aviziero, iar asta nu o spunem noi ci toate agențiile mari de presă. Este eficient deoarece este accesibil de oriunde, este foarte ușor de utilizat, iar rezultatele sunt remarcabile. În momentul de față aproape că nici nu ne-am putea imagina activitatea de Administrare Imobile fără să folosim programul Aviziero. Pe lângă faptul că datele Asociațiilor sunt păstrate în siguranță și că poate genera automat toate rapoartele de care avem nevoie, oferă și acces Proprietarilor pentru a verifica listele de plată, a declara consumul contoarelor sau a actualiza numărul de persoane care locuiesc în apartament. Plata întreținerii cu cardul Am mai spus asta și susținem în continuare faptul că una dintre cele mai mari cheltuieli ale Asociațiilor de Proprietari mici, în ceea ce privește activitatea de Administrare Imobile, este salariul casierului. Desigur, ne-am obișnuit cu toții să plătim întreținerea cu bani cash, dar … Read More

Legea 230 / 2007 – Capitolul I – Dispoziții generale, definiții

Administrator ImobileLegea 230 / 20071 Comment

Art. 1. – Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi modul de administrare şi de exploatare a clădirilor de locuinţe aflate în proprietatea a cel puţin trei persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv în cazul celor care au în structura lor şi spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Art. 2. – În condiţiile art.1, datorită stării de indiviziune forţată, proprietarii au obligaţia să ia măsuri cu privire la drepturile şi obligaţiile comune ce le revin tuturor asupra proprietăţii comune. În acest scop, proprietarii se pot asocia în asociaţii de proprietari cu personalitate juridică. Art. 3. – În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) clădire-bloc de locuinţe-condominiu– proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale, definite apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu şi … Read More

Plata întreținerii cu cardul

Administrator ImobileAdministrare1 Comment

Încă de la începuturi ne-am învățat că întreținerea se plătește la Casieria Asociației și că în acest fel banii intră în custodia Administratorului, care este responsabil de buna gestiune a resurselor financiare ale Asociației. În continuare, ne lăsăm ghidați de aceste obiceiuri și așteptăm cele 2 ore pe săptămână când se deschide Casieria și stăm la coadă, alături de alți vecini pentru a ne achita datoriile. De cele mai multe ori chitanțele se scriu de mână și durează poate chiar și 15-20 de minute până reușim să achităm, chiar dacă în fața noastră mai sunt doar 2-3 persoane. Mai mult decât atât, de cele mai multe ori, îl găsim și pe vecinul veșnic nemulțumit care tot timpul are câte ceva de comentat și de adăugat, deși știm cu toții că dânsul este rău platnic și din această cauză avem penalizări de la furnizori. Să fim sinceri acum. De cele mai multe ori Casieria este de fapt o cămăruță mică și … Read More

Modalități de plată a întreținerii

Administrator ImobileAdministrare1 Comment

Cu toții trăim la bloc. Cu toții avem de făcut o plată, lună de lună, de care trebuie să ținem cont și pe care trebuie să o programăm din avans, deoarece Casieria Asociației funcționează doar 2 ore pe săptămână. Așa a fost și așa va rămâne și de acum înainte dacă vom sta fără să facem nimic în sensul acesta. Toți furnizorii de servicii s-au mobilizat deoarece au beneficiat de un sistem centralizat care, o dată implementat, le permis tehnologizarea. Asociațiile de Proprietari, însă, sunt entități independente care acționează fără a avea un sistem de coordonare. Fiecare decide și hotărăște în baza cunoștințelor și nevoilor proprii. Desigur, o Asociație în care unul dintre proprietari este un instalator bun va avea infrastructura bine îngrijită, la fel cum o Asociație în care unul dintre proprietari este un bun eletrician se va bucura de siguranțe bine calibrate. Dar ce ne facem dacă niciunul dintre proprietari nu se pricepe la tehnologie sau la aspecte … Read More

Ce trebuie să conțină listele de plată

Administrator ImobileAdministrareLeave a Comment

Desigur, am văzut cu toții cum arată o listă de plată. Un set întreg de coloane care ne arată cum au fost repartizate cheltuielile Asociației și din ce se compune întreținerea pe care o avem de plătit pentru luna trecută. Ne-am învățat, de-a lungul timpului, cam cât ne vine întreținerea și știm cam la ce valori să ne așteptăm. Normal, iarna e mai scump, pentru că avem căldura. Vara e mai ieftin, dar plătim mai mult la curentul electric, pentru că folosim aparatul de aer condiționat. Cu toții ne facem aceste socoteli și, ca niște buni gospodari, ne alocăm, lună de lună, resursele necesare pentru a fi la zi cu plățile față de Asociație. Totuși, într-o Asociație cu, să zicem, 90 de apartamente, o creștere a întreținerii cu doar 20 de lei înseamnă o creștere a cheltuielilor Asociației cu 1800 de lei. O sumă destul de mare, care iată că se poate strecura neobservată foarte ușor. De aceea, este bine … Read More