Administrare Imobile București – Deus Group

Administrator ImobileAdministrare Imobile BucureștiLeave a Comment

Site: http://www.deusgroup.ro/ SC DEUS L&G ADMINISTRARE 2003 SRL, prin experienţa întregului colectiv al firmei (economisti,  contabili, operatori calculator ,administratori imobile atestati, electricieni, curieri, casieri)  în domeniul administrării imobilelor, prin profesionalismul şi responsabilitatea acestuia în rezolvarea problemelor cu care se confruntă proprietarii de imobile în fiecare zi, ne permit să oferim servicii de înaltă calitate în activitatea pe care o desfaşurăm. Conducerea firmei este asigurată de personal cu studii superioare economice şi tehnice, specializaţi în administrarea imobilelor prin cursuri organizate de Ministerul Muncii,fiind atestati de catre autoritatile administratiei publice locale. Înfiinţată în mai  2003, SC DEUS L&G ADMINISTRARE 2003 SRL şi-a stabilit, încă de la începutul activităţii sale, ca obiectiv principal asigurarea la standarde europene a activităţii de administrare a proprietăţii. SC DEUS L&G ADMINISTRARE 2003  SRL are ca obiect principal de activitate administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract – cod CAEN 6532 Tarifele practicate sunt comunicate la solicitare.

Administrare Imobile București – MP Group

Administrator ImobileAdministrare Imobile BucureștiLeave a Comment

Site: http://www.mpgroup.ro/ În ceea ce privește serviciile de administrare imobile, cea mai mare parte a activității îl ocupă serviciul de administrare blocuri oferit în special pentru Asociațiile de proprietari din București. Această furnizare de servicii se realizează în funcție de Hotărârea Asociației de Proprietari cu care de altfel se încheie și Contractul de Prestări Servicii de Administrare Imobile / Blocuri. Contractul de administrare se poate încheia fie pe o durată determinată cu posibilitate de prelungire fie pe o durata nedeterminată cu posibilitatea de încetare a acestuia în cazul unor nemulțumiri avute de asociația de proprietari. Serviciile de administrare imobile prestate de către această societate sunt conforme în cele mai mici detalii cu prevederile legale în domeniu aflate în vigoare. Tot timpul se are în vedere respectarea strictă a prevederilor din Legea 230 din 2007 și a celor din HG 1588 din 2007. Orice modificare a legislației va fi pusă în aplicare fără întărziere, astfel ca acele asociații de proprietari care au … Read More

Administrare Imobile București – Scomet

Administrator ImobileAdministrare Imobile BucureștiLeave a Comment

Site: http://www.scomet.ro/ Serviciile de administrare acoperă toate nevoile dintr-un imobil și din jurul lui: Administrare financiară Administrare tehnică Întreținere și mici reparații Casierie Alte servicii Convingerea noastră este că fiecare tip de serviciu trebuie îndeplinit de oameni pregătiți în domeniul respectiv. De aceea serviciile noastre sunt asigurate de personal calificat pentru fiecare arie de activitate. Pentru că știm că fiecare asociație de proprietari are particularitățile ei, am construit pachete de servicii personalizate, care să acopere necesități diferite într-un mod eficient din punct de vedere de cost. Puteți genera o ofertă de administrare particularizată pentru asociația dumneavoastră pentru a decide ce pachet vi se potrivește mai bine.

Administrare Imobile București – Bloc Administrator

Administrator ImobileAdministrare Imobile BucureștiLeave a Comment

Site: http://www.bloc-administrator.ro/ Un aspect important referitor la afacerile de lungă durată este că ajungi să inveți și să descoperi așteptările clienților atunci când vine vorba de servicii, iar noi am invățat în timp că majoritatea clienților au nevoie de încredere. Acesta este cel mai important factor pentru ei, iar noi considerăm lipsa de încredere din partea clienților ca pe un eșec al nostru. Mai întâi trebuie să cunoaștem provocările cu care vă confruntați ca și asociație, precum și obiectivele dvs. Credem că cea mai bună soluție pentru a obține acest lucru este să programăm o întâlnire intensă cu întrebări și răspunsuri chiar cu dvs. Aceasta ne va echipa cu informațiile necesare pentru a înțelege exact ce aveți nevoie. Până în momentul în care vom ajunge să vă prezentăm serviciile noastre, ar trebui să fim capabili să obținem deja o evaluare pozitivă din partea dvs cu privire la calitatea serviciilor oferite. Puteți deci fi siguri că toți de la Bloc Admin vor … Read More

Administrare Imobile București – MMC Admin

Administrator ImobileAdministrare Imobile BucureștiLeave a Comment

Site: http://mmcadmin.ro/ Multicom SRL este o societate comerciala care are ca principal obiect de activitate administrarea de imobile. In acest sens dispunem de personal calificat atat pentru administrarea financiar-contabila a unei asociatii cat si pentru lucrari de interventii la instalatiile sanitare si electrice ale condominiului. Societatea asigura, prin specialistii cooptati, audit pentru asociatiile cu probleme, cenzorat extern pentru asociatiile care doresc sa creasca increderea in proprii administratori precum si servicii de contabilitate constand din intocmirea listelor de plata. Tarife aplicate De regula, pentru un bloc cu doua scari si 30 de apartamente se practica un tarif de 400 lei/scara care include servicii de administrare completa, inclusiv curatenia. Se oferră un mod de colaborare care include si asigurarea curateniei spatiilor comune, inclusiv pe timp de iarna. Pentru servicii de cenzorat extern oferta este de 150 de lei/luna, cu emitere de factura.  

Administrare Imobile București – Administrare Imobile Blocuri

Administrator ImobileAdministrare Imobile BucureștiLeave a Comment

Site: http://www.administrareimobileblocuri.ro/ O echipă formată din administratori autorizați, contabili autorizați și experți contabili, care oferă servicii de administrare imobile (blocuri, asociații de proprietari sau locatari, complexe rezidențiale, etc), precum și alte servicii conexe în București. Mulți dintre administratorii de blocuri din Romania nu au pregatirea necesara pentru a desfasura aceasta activitate, iar legislatia din Romania este de multe ori neclara sau incompleta, fapt care este valabil si in cazul legislatiei asociatiilor de proprietari. Acestea sunt principalele motive pentru care multe dintre asociatiile de proprietari au probleme mari in alcatuirea situatiilor contabile, uneori chiar contravenind legii, iar amenzile in aceste situatii se pot ridica la sume considerabile care vor fi platite tot de catre asociatie. Prețurile practicate sunt între 9 și 14 lei / apartament, pentru o gamă variată de servicii.

Obligațiile Proprietarilor

Administrator ImobileDrepturi și Obligații1 Comment

Vezi și drepturile proprietarilor de apartamente. să mențină în bune condiții proprietatea individuală, apartamentul sau spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, pe propria cheltuială. Niciun proprietar nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală al celorlalți proprietari din condominiu; să accepte accesul în apartamentul sau în spațiul propriu, cu un preaviz de 5 zile, al unui delegat al asociației, atunci când este necesar și justificat să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spațiu. Fac excepție cazurile de urgență, când accesul se poate face fără preaviz, conform prevederilor din statutul asociației de proprietari; să contribuie la constituirea mijloacelor bănești și materiale ale asociației de proprietari și să achite în termenul stabilit cota de contribuție care le revine în cadrul cheltuielilor asociației de proprietari; să ia măsuri, în cadrul asociației, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termică, precum și pentru … Read More

Legea 230 / 2007 – Capitolul IX – Dispoziții tranzitorii și finale

Administrator ImobileLegea 230 / 2007Leave a Comment

Art. 58 (1) Institutiile administratiei publice locale ori centrale sau orice alte societati de stat care detin in proprietate apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta in cladirile de locuinte, au acelasi drepturi si obligatii ca oricare alt proprietar din condominiu si au obligatia sa mandateze persoane fizice sau juridice pentru a colabora cu asociatia de proprietari. (2) Raporturile juridice ale proprietarului, stabilite de comun acord cu chiriasul, indiferent de statutul locuintei, precum si nerespectarea obligatiilor contractuale de catre chirias nu absolva proprietarul de la obligatiile sale fata de asociatia de proprietari prevazute in prezenta lege. Art. 59 In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Administratiei si Internelor, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Justitiei vor elabora si supune spre adoptare Guvernului normele metodologice de punere in aplicare a prevederilor acesteia. Art. 60 Prezenta lege intra … Read More

Drepturile Proprietarilor

Administrator ImobileDrepturi și Obligații1 Comment

Vezi și obligațiile proprietarilor de apartamente. să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociației de proprietari; să își înscrie candidatura, să candideze, să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică a asociației de proprietari, dacă au capacitatea deplină de exercițiu; să cunoască toate aspectele ce țin de activitatea asociației și să aibă acces, la cerere, la orice document al acesteia; să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și, eventual, să o conteste la președintele asociației de proprietari, în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Președintele asociației de proprietari este obligat să răspundă la contestație în termen de 7 zile; să folosească părțile comune de construcții și instalații ale condominiului conform destinației pentru care au fost construite; să își închirieze proprietatea, fără a fi afectate exercitarea drepturilor și îndeplinirea responsabilităților legate de asociația de proprietari.    

Legea 230 / 2007 – Capitolul VIII – Sancțiuni

Administrator ImobileLegea 230 / 2007Leave a Comment

Art. 56 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) neluarea de catre proprietari, de catre asociatia de proprietari sau de catre comitetul executiv al asociatiei de proprietari a tuturor masurilor necesare pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta a cladirii si a instalatiilor comune aferente (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, de incalzire centrala, de preparare si distribuire a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie etc.) pe toata durata existentei acestora; b) neindeplinirea atributiilor de catre presedinte, membrii comitetului executiv, cenzori, administrator de imobil; c) neexecutarea de catre proprietar a lucrarilor de intretinere, reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii si instalatii aflate in proprietatea sa individuala, daca aceasta este de natura sa aduca prejudicii celorlalti proprietari; d) schimbarea de catre proprietar a destinatiei locuintei fara autorizatiile si aprobarile legale; e) modificarea aspectului proprietatii comune, precum si a elementelor constructive ale cladirii … Read More